Aktuellt

Föredragningslista 2019

Klicka här så hämtas föredragningslistan. Välkomna till Eckerö skola Matsal lördag 30 mars 2019 kl 13.00

Delägare Välkomna på Stämma lör 30 mars 2019

Storby Byalag Kallas till ordinarie delägarstämma lördagen den 30.3 2019 kl. 13.00 i Eckerö skola för att behandla på ordinarie stämma ankommande ärenden samt, -båthus -fiskekortet, fredningsområden samt fiskevatten -arrenden -beslut om den s.k.Rosenqvistkajen -övriga frågor För att underlätta upprättande av röstlängden, ber vi delägare som tänker deltaga i stämman att anmäla sig till adressen …

Delägare Välkomna på Stämma lör 30 mars 2019 Läs mera »

Extra delägarstämma sön 17 dec 2017

kl 18,30 Eckerö Skola matsal för att behandla utökat arrendeområde i Berghamn befullmäktigande för bränsleförsäljningsärende vid Bodegan förslag till byggnationsplan Käringsund fiske, fiskekort Storby samt fiskeförbudsområden 2018 övriga frågor Välkomna Styrelsen    

Inför stämman År 2017

Ärenden som delägare önskar få behandlade på ordinarie årsstämma skall skriftligen framställas till Styrelsen senast den 15 feb 2017 Niklas Berlin Svärmargränd 2b 1 22270 Eckerö

Scroll to Top