Byalagets egendom och markområden har varit förskonat från medveten skadegörelse till dags datum, så det är med stor besvikelse styrelsen och andra delägare konstaterat att parkeringsplanen och intilliggande berg vid båthusen i Sandvik har använts till andra ändamål än för att parkera fordon på. Byalaget kommer givetvis så småningom att reparera de skador som finns […]