Aktuellt

Ärenden som delägare önskar få behandlade på ordinarie årstämma skall skrifligen framställas till Styrelsen senast den 15 februari 2016 styrelsen@storby-byalag.ax eller Niklas Berlin Svärmargränd 2 b1 22270 Eckerö

Matt-Tvätten är öppen från maj till september   

De finns två sjösättningsramper, den ena i Käringsund och den andan i  Sundet

Rulla till toppen