Aktuellt

Årstämma 2016 skall hållas inom mars månad

Ärenden som delägare önskar få behandlade på ordinarie årstämma skall skrifligen framställas till Styrelsen senast den 15 februari 2016 styrelsen@storby-byalag.ax eller Niklas Berlin Svärmargränd 2 b1 22270 Eckerö

Rulla till toppen