februari 2015

Bostadstomt Svans är 2643 kvadratmeter och försäljnings priset är 6,50 €  kvadratmetern.

Ärenden som delägare önskar få behandlade på ordinarie årstämma skall skrifligen framställas till Styrelsen senast den 15 februari 2016 styrelsen@storby-byalag.ax eller Niklas Berlin Svärmargränd 2 b1 22270 Eckerö

Rulla till toppen