Delägarstämma måndag 1 juni på Ekeborg kl 18,00

Föredragningslistan finnas här