Bostadstomt Svans är 2643 kvadratmeter och försäljnings priset är 6,50 €  kvadratmetern.