Storby Byalag Kallas till ordinarie delägarstämma lördagen den 30.3 2019 kl. 13.00 i Eckerö skola för att behandla på ordinarie stämma ankommande ärenden samt, -båthus -fiskekortet, fredningsområden samt fiskevatten -arrenden -beslut om den s.k.Rosenqvistkajen -övriga frågor För att underlätta upprättande av röstlängden, ber vi delägare som tänker deltaga i stämman att anmäla sig till adressen […]