Styrelsen

Styrelsemedlemmar och suppleanter

GRM Revisor Erika Sjölund och Sven-Erik Karlsson med Ture Sandholm som ersättare
Storby byalags representant för Eckerökortet är Anders Svebilius.

Scroll to Top