De finns två sjösättningsramper, den ena i Käringsund och den andan i  Sundet