Information till Delägarna Avtalet med väglaget bör först klargöras, vägstämma den 19.4.2022 Väderleken för kall för sjötransporter till kojan. Med vänlig hälsning Niklas Berlin/ordförande Storby byalag