Talkan vid Notvikskojan kommer att ske lördagen den 23 april 2022 kl 10,00

Information till Delägarna Avtalet med väglaget bör först klargöras, vägstämma den 19.4.2022 Väderleken för kall för sjötransporter till kojan. Med vänlig hälsning Niklas Berlin/ordförande Storby byalag