kl 18,30 Eckerö Skola matsal för att behandla utökat arrendeområde i Berghamn befullmäktigande för bränsleförsäljningsärende vid Bodegan förslag till byggnationsplan Käringsund fiske, fiskekort Storby samt fiskeförbudsområden 2018 övriga frågor Välkomna Styrelsen