Talkan vid Notvikskojan kommer att ske lördagen den 23 april 2022 kl 10,00

Information till Delägarna

Avtalet med väglaget bör först klargöras, vägstämma den 19.4.2022
Väderleken för kall för sjötransporter till kojan.

Med vänlig hälsning Niklas Berlin/ordförande Storby byalag

 

Rulla till toppen