Extra delägarstämma sön 17 dec 2017

kl 18,30 Eckerö Skola matsal

för att behandla

utökat arrendeområde i Berghamn

befullmäktigande för bränsleförsäljningsärende vid Bodegan

förslag till byggnationsplan Käringsund

fiske, fiskekort Storby samt fiskeförbudsområden 2018

övriga frågor

Välkomna Styrelsen

 

 

Rulla till toppen