Delägare Välkomna på Stämma lör 30 mars 2019Storby Byalag

Kallas till ordinarie

delägarstämma

lördagen den 30.3 2019 

kl. 13.00 i Eckerö skola

för att behandla på ordinarie

stämma ankommande

ärenden samt,

-båthus

-fiskekortet, fredningsområden samt fiskevatten

-arrenden

-beslut om den s.k.Rosenqvistkajen

-övriga frågor

För att underlätta upprättande 

av röstlängden, ber vi delägare som 

tänker deltaga i stämman att

anmäla sig till adressen

niklas.berlin@aland.net

före den 29.03.2019Föredragningslista kan erhållas 

från samma adress eller på byalagets hemsida

fr o m 28.03.2019
Rulla till toppen