Inför stämman År 2017

29 januari 2017
Kategori: Aktuellt
29 januari 2017, Kommentarer: 0

Ärenden som delägare önskar få behandlade på ordinarie årsstämma

skall skriftligen framställas till Styrelsen senast den 15 feb 2017

Niklas Berlin

Svärmargränd 2b 1

22270 Eckerö

Comments are closed.