Välkommen till hemsidan för

Storby byalag

Storby byalag

Det första nedtecknade protokollet är från en bystämma år 1833. Byordningen av den 2.1.1833 har alla byns bönder undertecknat med sina bomärken. Den är bevittnad av E.O Cont, skrivare L Sjövall samt Carl Ekblom med sitt bomärke. Protokollet omfattade fem paragrafer. Bönderna samlades till bystämmor vid behov, minst en gång om året.

Hantverkare och obesuttna fick utnyttja byns gemensamma marker eller fiskevatten endast efter ett enhälligt beslut vid bystämman. För dessa förmåner betalades arrende till by-kassan.

Snickaren Anders Nylund gjorde en kista, och en låda för att förvara byns alla handlingar, som skatteläggningar, kartbeskrivningar, rättegångsprotokoll, domstolsutslag, by-kassans uppbördsjournal,samt Matias Ålenius brevkopior och mängder av verifikat. Handlingarna, kartorna, kistan och lådan finns idag i Ålands Landskapsarkiv, där handlingarna har katalogiserats och bevaras i tre kartonger.

Dessa handlingar har till stor del utgjort underlag för denna bok.

Boken om storby

Skriven av Eva Karlsson och Gottfrid Johansson 1991

Händelser

Delägare Välkomna på Stämma lör 30 mars 2019

Storby Byalag Kallas till ordinarie delägarstämma lördagen den 30.3 2019 kl. 13.00 i Eckerö skola för att behandla på ordinarie stämma ankommande ärenden samt, -båthus -fiskekortet, fredningsområden samt fiskevatten -arrenden -beslut om den s.k.Rosenqvistkajen -övriga frågor För att underlätta upprättande av röstlängden, ber vi delägare som tänker deltaga i stämman att anmäla sig till adressen

Lär mera »

Extra delägarstämma sön 17 dec 2017

kl 18,30 Eckerö Skola matsal för att behandla utökat arrendeområde i Berghamn befullmäktigande för bränsleförsäljningsärende vid Bodegan förslag till byggnationsplan Käringsund fiske, fiskekort Storby samt fiskeförbudsområden 2018 övriga frågor Välkomna Styrelsen    

Lär mera »

Inför stämman År 2017

Ärenden som delägare önskar få behandlade på ordinarie årsstämma skall skriftligen framställas till Styrelsen senast den 15 feb 2017 Niklas Berlin Svärmargränd 2b 1 22270 Eckerö

Lär mera »

Information till delägarna!

Byalagets egendom och markområden har varit förskonat från medveten skadegörelse till dags datum, så det är med stor besvikelse styrelsen och andra delägare konstaterat att parkeringsplanen och intilliggande berg vid båthusen i Sandvik har använts till andra ändamål än för att parkera fordon på. Byalaget kommer givetvis så småningom att reparera de skador som finns

Lär mera »

Storby fiskekort

Har ni tänkt att fiska under semestern? Ni kommer väl då ihåg att lösa fiskekort.
Att få fiska inom Storby byalags vattenområde kräver fiskekort, fiskekortskontroller förekommer.

Fiskekort finns till försäljning på följande platser: Käringsunds Resort, Käringsunds camping, Hummelviks camping, Bodegan, Holmströms stugor, Husfjärdens stugor, Centrumbaren samt på nätet under adressen www.fiskekort.fi.

Den största delen av intäkterna från fiskekortsförsäljningen, går till att trygga fiskbeståndet, så att vi fortsättningsvis i framtiden har god fiskelycka!

Oletteko suunnitelleet kalastavanne lomalla? Muistattehan lunastaa kalakortin. Kalastus Storbyn kylän vesialuella vaatii kalakortin, tarkastuksia voi esintyä.

Kalakortit ovat myynnissä seuravissa paikoissa: Käringsunds resort, Käringsunds camping, Hummelviks camping Bodegan, Holmströms stugor, Husfjärdens stugor, Centrumbaren sekä internetissä osoitteessa www.kalakortti.com.

Suurin osan kalakorttien myynnin tuotosta menee kalakannan ylläpitämiseen, sekä siihen että meillä tulevaisuudessakin on hyvä kalaonni.

Do You have planned to fish during Your holiday? We assume You have remembered to buy a fishing license?

Fishing in water of Storby village demands a fishing license, checks can be performed.

Fishing licenses are available to buy in following places: Käringsunds resort, Käringsunds camping, Hummelviks camping, Bodegan, Holmströms stugor, Husfjärdens stugor , Cent- rumbaren and also in internet in adress www.fiskekort.fi.

The major part of the income from fishing licenses go to maintaining a good stock of fish in our waters, so that we also in the future can have good fishing luck.

Lägenheter

Storby har två lägenhetshus, med två lägenheter i varje, bestående av en etta samt en två.

Lägenheterna finns på Sandmovägen i Storby.
Värme och vatten ingår. Hushållselen betalas av hyresgästen.

Rulla till toppen