Gästhamn

Käringsunds Gästhamn och Bodegan

Arrendetagare: Mats och Yvonne Sjöström och arrendetiden är 1.4.2013 till 31.12.2020

Läs mer på:

karingsundsgasthamn.ax

Sommaridyllen finns på Åland