Fiskekort Storby

Årskort / Familylicense

80 €
Gäller för 2 vuxna samt 2 barn under 16 år / For two adults and 2 children under 16 years.

Dagskort / License for one day

8 €
För en person / For one person

Tredagars Kort / License for three days

15 €
För en person / For one person

Veckokort / License for one week

25 €
För en person / For one person

FISKEKORT STORBY BYALAG

Har ni tänkt att fiska under semestern? Ni kommer väl då ihåg att lösa fiskekort.
Att få fiska inom Storby byalags vattenområde kräver fiskekort, fiskekortskontroller förekommer.

Fiskekort finns till försäljning på följande platser: Käringsunds Resort, Käringsunds camping, Hummelviks camping, Bodegan, Holmströms stugor, Husfjärdens stugor, Centrumbaren samt på nätet under adressen www.fiskekort.fi.

Den största delen av intäkterna från fiskekortsförsäljningen, går till att trygga fiskbeståndet, så att vi fortsättningsvis i framtiden har god fiskelycka!

 

KALASTUSKORTTI STORBYN KYLÄSSÄ

Oletteko suunnitelleet kalastavanne lomalla? Muistattehan lunastaa kalakortin. Kalastus Storbyn kylän vesialuella vaatii kalakortin, tarkastuksia voi esintyä.

Kalakortit ovat myynnissä seuravissa paikoissa: Käringsunds resort, Käringsunds camping, Hummelviks camping Bodegan, Holmströms stugor, Husfjärdens stugor, Centrumbaren sekä internetissä osoitteessa www.kalakortti.com.

Suurin osan kalakorttien myynnin tuotosta menee kalakannan ylläpitämiseen, sekä siihen että meillä tulevaisuudessakin on hyvä kalaonni.

 

FISHING LICENSE FOR STORBY VILLAGE

Do You have planned to fish during Your holiday? We assume You have remembered to buy a fishing license?

Fishing in water of Storby village demands a fishing license, checks can be performed.

Fishing licenses are available to buy in following places: Käringsunds resort, Käringsunds camping, Hummelviks camping, Bodegan, Holmströms stugor, Husfjärdens stugor , Cent- rumbaren and also in internet in adress www.fiskekort.fi.

The major part of the income from fishing licenses go to maintaining a good stock of fish in our waters, so that we also in the future can have good fishing luck.