Fastigheter

Finns en ledig etta med kök,

från den 1 september 2018

 

Byn har två lägenhetshus, med två lägenheter i varje, bestående av en etta samt en två.

Lägenheterna finns på Sandmovägen i Storby.

Värme och vatten ingår. Hushållselen betalas av hyresgästen.