Styrelsen

Styrelsemedlemmar samt deras suppleanter 2018

  • Ordförande:   Niklas Berlin /  Henrik Berell                    2018-2020
  • Vice Ord: Jan-Erik Johansson  /  Jan Fagerström             2018-2020
  • Sekreterare:  Anders Svebilius  /  Magnus Mattsson     2016-2018
  • Kassör: Siv Mattsson  /  Jan-Erik Eriksson                         2017-2019
  • Gun K  Rosenqvist / Susann Fagerström                            2016-2018

GRM Revisor Erika Sjölund  och Kai Jaakkola  med Ture Sandholm som ersättare
Storby byalags representant för Eckerökortet är Anders Svebilius.

Läs Byalagets stadgar här

Lagen om samfälligheten