Storby Byalag

Det första nedtecknade protokollet är från en bystämma år 1833. Byordningen av den 2.1.1833 har alla byns bönder undertecknat med sina bomärken. Den är bevittnad av E.O Cont, skrivare L Sjövall samt Carl Ekblom med sitt bomärke. Protokollet omfattade fem paragrafer. Bönderna samlades till bystämmor vid behov, minst en gång om året.

Hantverkare och obesuttna fick utnyttja byns gemensamma marker eller fiskevatten endast efter ett enhälligt beslut vid bystämman. För dessa förmåner betalades arrende till by-kassan.

Snickaren Anders Nylund gjorde en kista, och en låda för att förvara byns alla handlingar, som skatteläggningar, kartbeskrivningar, rättegångsprotokoll, domstolsutslag, by-kassans uppbördsjournal,samt Matias Ålenius brevkopior och mängder av verifikat. Handlingarna, kartorna, kistan och lådan finns idag i Ålands Landskapsarkiv, där handlingarna har katalogiserats och bevaras i tre kartonger.

Dessa handlingar har till stor del utgjort underlag för denna bok.

Boken om Storby

Boken om Storby

Skriven av Eva Karlsson och Gottfrid Johansson 1991