12 mars 2018

Delägare Välkomna på Stämma lör 30 mars 2019

12 mars 2018, Kommentarer: 0

Storby Byalag Kallas till ordinarie delägarstämma lördagen den 30.3 2019 kl. 13.00 i Eckerö skola för att behandla på ordinarie stämma ankommande ärenden samt, […]


1 september 2017

Extra delägarstämma sön 17 dec 2017

1 september 2017, Kommentarer: 0

kl 18,30 Eckerö Skola matsal för att behandla utökat arrendeområde i Berghamn befullmäktigande för bränsleförsäljningsärende vid Bodegan förslag till byggnationsplan Käringsund fiske, fiskekort Storby […]


24 mars 2017

Ordinarie DELÄGARSTÄMMA 2017

24 mars 2017, Kommentarer: 0

Storby Byalag ordinarie Delägarstämma Eckerö Skola  den 26 mars 2017 Föredragningslista  2017  


29 januari 2017

Inför stämman År 2017

29 januari 2017, Kommentarer: 0

Ärenden som delägare önskar få behandlade på ordinarie årsstämma skall skriftligen framställas till Styrelsen senast den 15 feb 2017 Niklas Berlin Svärmargränd 2b 1 […]


26 oktober 2016

Höst Stämma 20 november 2016

26 oktober 2016, Kommentarer: 0